Oferta educațională an școlar 2018-2019

oferta cnmsLiceu:

– 6 clase a  IX-a din care:
– o clasă profil uman – specializarea filologie – intensiv engleză/intensiv franceză – 28 elevi
– o clasă profil uman – specializarea filologie – 28 elevi
– o clasă profil uman – specializarea științe sociale – 28 elevi
– o clasă profil real – specializarea matematică-informatică intensiv informatică – 28 elevi
– două clase profil real – specializarea științe ale naturii – 56 elevi

 

Gimnaziu:

2 clase a V-a , fiecare cu câte 30 de elevi:

– clasa a V-a A – diriginte prof. Frăsilă Mihail
(matematică – prof. Frăsilă Mihail, română – prof.dr. Sprinceană Anișoara)
– clasa a V-a B – diriginte prof. Anton Adriana
(matematică – prof. Anton Adriana, română – prof. Mertic Carmen Daniela)

AVÂND ÎN VEDERE CĂ LA FINALUL PERIOADEI DE ÎNSCRIERE A ELEVILOR PENTRU CLASELE a V-a, AN ŞCOLAR 2018/2019, NUMĂRUL CELOR ÎNSCRIŞI ESTE DE 59, COLEGIUL NAŢIONAL ”MIHAIL SADOVEANU” PAŞCANI ANUNŢĂ CĂ NU SE MAI ORGANIZEAZĂ TESTARE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI MATEMATICĂ, ÎN VEDEREA DEPARTAJĂRII ELEVILOR.  

ASTFEL, TOŢI ELEVII ÎNSCRIŞI SUNT  ADMIŞI ÎN CLASELE a V-a PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 / 2019.

ALTE INFORMAŢII VOR FI AFIŞATE PE SITE-UL ŞCOLII SAU LA AVIZIER ELEVI.

Pentru înscrierea în clasele a V-a se organizează testări conform PROCEDURII OPERAŢIONALE privind Admiterea în clasa a V-a 2018-2019 și a calendarului de mai jos:

CALENDAR pentru admiterea în clasele a V-a – An școlar 2018/2019

  1. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere este: 11.04 – 15.05.2018 
  2. Afișarea listei pentru candidaţii care vor da examen la limba și literatura română, respectiv matematică: 18 mai 2018  
  3. Desfășurarea probelor de concurs (română și matematică): 19 mai 201Corectarea lucrărilor și afișarea listelor cu rezultatele în ordinea descrescătoare: 19-20 mai 2018.
  4. Depunerea contestaţiilor: 21 mai 2018.
  5. Rezolvarea contestaţiilor și afișarea listei finale: 22 mai 2018

Înscrierea se face la solicitarea părinților, începând cu data de 11 aprilie 2018, pe baza următoarelor acte:

– Cerere din partea unuia dintre părinți, în care se va specifica domiciliul exact (după cartea de identitate), școala de proveniență, limba modernă studiată (cererea se poate descărca de aici sau se solicită de la Secretariat)

– Copie xerox după certificatul de naștere al copilului;

– Copie xerox după cărțile de identitate ale părinților;

– Adeverință medicală și aviz epidemiologic/medic de familie;

– Un dosar cu șină.