Anunț concurs selecție pentru postul de îngrijitor

Colegiul  Naţional “ Mihail Sadoveanu” ,  cu sediul în localitatea Paşcani, strada  Sportului , nr.4, judeţul Iaşi  organizează concurs pentru ocuparea următoarei  funcţii contractuale vacante ,  conform H.G. nr. 286/23.03.2011: 

 • Denumire postului:  ÎNGRIJITOR I : 1 post
 • Condiții pentru ocuparea postului:

a) studii : minim 10 clase

b) vechime : 2 ani

c) curs de igienă

Concursul se va desfăşura astfel: 

– Proba practică în data de 16 mai  2022,  ora 9.00

– Proba de interviu în data de 17 mai  2022,  ora 9.00

Calendarul de desfăşurare a concursului de ocupare a postului  de îngrijitor I,durata contractului individual de muncă – perioadă nedeterminată:

 1. Depunerea dosarelor candidaţilor  20 aprilie  2022 – 6 mai 2022    -între orele  9.00-14.00
 2. Selecţia dosarelor 9 mai  2022 ora 10.00
 3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 10 mai 2022, ora 14.00
 4. Depunerea contestaţiilor 11 mai  2022 între ora 10.00 și ora12.00
 5. Afişarea rezultatelor contestaţiilor 12 mai  2022, ora 12.00
 6. Proba practică   16 mai 2022, ora 9.00 – 10.30
 7. Afişarea rezultatelor de la proba practică 16 mai   2022 ora 13.00
 8. Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei practice, 16 mai 2022  ora 13.00 – 14.00
 9. Afişarea rezultatelor contestaţiilor 16 mai   2022, ora 15.00
 10. Susţinerea interviului 17 mai   2022 ora 9,00
 11. Afişarea rezultatelor după susţinerea interviului 17 mai  2022 ora 10,00
 12. Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului 17 mai  2022  între 10.00-11.00
 13. Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor 20  mai  2022 ora 14.00
 14. Afișarea rezultatelor finale 20 mai 2022 ora 12.00

DIRECTOR,

Prof. Ardeleanu Radu Bogdan