Geografie

Componență

prof. Ardeleanu Radu – șef de catedră

prof. Anicolăesei Valeria

prof. Pipirigeanu Gavril