Cercuri metodice

Cercul metodic al profesorilor de chimie nr. 1(B) – Zona Pașcani

”Chimia Altfel”- lecție demonstrativă cu activități experimentale – prof. Camelia Apetroaie

”Ciocolata și cafeina – între legendă și adevăr”-  – prezentare ppt

”Cafeina” – prezentare film,  Teodor Iacob, Claudia Cornea (studenți UMF IAȘI)

”Predarea chimiei prin intermediul activităților experimentale, integrarea eficientă în lecții a mijloacelor didactice și a resurselor educaționale digitale”  – prezentare referat – aplicație pentru unitatea de învățare ”METALE ȘI NEMETALE REPREZENTATIVE” (clasa a IX-a) – prof. dr. Otilia Pintilie

”Chimia iubirii” – piesă de teatru  Cristiana Barticel, Lorenzo Ignat – cls. a X-a , Coordonatori: Prof. Anca Aparaschivei, Prof. Marioara Preutu

Discuții

 Organizatori:

Prof. Camelia Apetroaie

Prof. Dr. Otilia Pintilie

Lab. Cristina Duduman

Cercul nr 5 al profesorilor de Arte vizuale24 noiembrie 2017

Activitatea a fost susținută de prof. Damiean Nicoleta și a avut ca temă Metodologia predării artelor vizuale cu ajutorul elementelor de limbaj specifice conform programei de clasa a V- a. Doamna profesoară a realizat lecția Culorile complementare, la clasa a V-a A de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu Pașcani. La această activitate au participat un număr de aproximativ 12 cadre didactice. Activitatea a fost coordonată de îndrumătorul de cerc prof. Luca Ionela.

Cercul metodic al profesorilor responsabili cu orientarea școlară și profesională26 octombrie 2017

Activitatea a fost susținută de psiholog școlar Fasolă-Mătăsaru Petruța și a avut ca temă Orientarea în carieră – între decizii și oportunități.

Agenda activitătii

  • Rolul Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică în orientarea în carieră a elevilor – prof. consilier școlar Anca Hardulea, director CJRAE Iași
  • Proiect OȘP – VIII – Fundamentarea planului de școlarizare. Analiza opțiunilor elevilor de clasa a VIII-a – prof. consilier școlar Doru Valentin Vlasov, CJRAE- CJAPP Iași
  • Atelier de lucru Orientarea carierei elevilor – între realitate și deziderat –   consiler școlar Petruța Fasolă- Mătăsaru – CJRAE – Colegiul Național Mihail Sadoveanu Pașcani

La această activitate au participat un număr de 23 de persoane (cadre didactice, asistenți sociale, psihologi școlari)

Cercul Metodic al profesorilor de matematică – 8 iunie 2017

Agenda activității

  • Strategii utilizate pentru obținerea unor rezultate bune și foarte bune la examenele naționale – Anton Adriana
  • Numere prime. Numere compuse – prof. Crăciun Dorinel Mihai
  • Modele varianteexamene naționale – Evaluare națională – V1 – prof. Popescu Claudia, V2 – prof. Mihai Frăsilă, Bacalaureat – prof. Vasile Pricop și Petrea Constantin

La activitate au participat profesorii de matematică, coordonatorii cercului prof. Mirsaru Gabriel și Gabriela Săndulescu

Cercul NR. 3 al bibliotecarilor școlari – noiembrie 2016

Vineri, 25 noiembrie 2016 ora 9:00, la colegiul nostru a avut loc Cercul 3 al bibliotecarilor școlari, cu tema “Metode, tehnici și instrumente utilizate în biblioteca școlară pentru îmbunătățirea rezultatelor învățării”, intitulat Intoarcerea la poezie

Organizatori:   bibl. Iacob Maria și profesorii din catedra de limbă și comunicare

Detalii: https://www.facebook.com/cnms.pascani/posts/1358278630857477