Erasmus+

Proiectul de mobilitate “Experienta profesionala europeana in Webdesign& IT-Networking”, organizatia beneficiara fiind Colegiul National “M. Sadoveanu” Pascani, isi propune sa sprijine formarea profesionala a 30 participanti, elevi ai scolii, cu specializarea intensiv informatica, care obtin la sfarsitul studiilor liceale un atestat “Competente de realizare design si structura software orientat client( aplicatii software baze de date, pagini web), adaptare sisteme informationale client”, care vor participa in doua fluxuri la un stagiu de formare profesionala in Germania, la organizatia gazda WBS Training AG.

Colegiul “M.Sadoveanu” inregistreaza rezultate bune la examene, dar elevii nu pot sa faca stagii de practica, deoarece nu sunt incluse in programa scolara, fapt care creaza dificultati absolventilor dupa finalizarea scolii pentru a se angaja pe piata muncii.

Mediul socio-economic din care provin, lipsa stagiilor de practica pentru acesti elevi, imposibilitatea de a-si continua studiile superioare, numarul mic de firme IT din zona si preocuparea scolii pentru a sprijini insertia absolventilor pe piata muncii a impus organizarea unui stagiu de formare, intr-o tara europeana cu experienta in domeniu prin care elevii sa fie sprijiniti sa se formeze din punct de vedere profesional, pentru a face fata concurentei, dobandind competente profesionale, lingvistice si personale utile pe piata muncii.

Nevoile identificate in rapoartele de analiza si in chestionarele elevilor de la aceste clase a dus la crearea unui grup de lucru care a initiat proiectul de mobilitate ECVET “Experienta profesionala europeana in Webdesign& IT-Networking” in parteneriat cu WBS Training AG, din Germania, organizatie gazda cu experienta in domeniu. 30 de elevi de la clasele intensiv informatica vor fi gazduiti de organizatia gazda (2 fluxuri, cate 15 elevi+ 2 profesori insotitori) cu scopul de a aplica in practica cunostintele avute despre retelele de calculatoare si pagini web ( noţiuni legate de „arhitectura” Internetului si a retelelor de calculatoare, enumerarea componentelor necesare accesului la Internet, CSS) si de a dobandi noi competente (proiectarea, instalarea şi administrarea unei pagini si retele; proiectarea şi aplicarea strategiei de securitate a reţelei ) prin aprofundarea modulelelor “Mijloace moderne de comunicare-internetul” si “Elemente pentru crearea unei pagini web” intr-un stagiu de formare de 90 ore. Elevii isi vor valorifica cunostintele teoretice si isi vor consolida competentele in orele de practica folosind mijloace IT moderne si limbajul de specialitate in limba engleza, pentru a dobandi si a consolida competentele tehnice si lingvistice pentru a configura, optimiza si securiza o retea IT si o pagina web folosind anumite tehnici intr-un mediu nou, cu standarde si criterii europene.

Partenerul din acest proiect, WBS Trainig, va asigura calitatea activitatilor desfasurate datorita experientei si a ceritificarilor recunoscute si datorita principiilor ECVET utilizate, care va permite validarea si recunoasterea competentelor dobândite în Germania in asa fel incat acestea sa sprijine si sa favorizeze inserția profesionala si traseul profesional al participantilor.

Activitatile proiectului se vor axa pe selectia participantilor, incheierea contractelor cu acestia, pregatirea pedagogica, lingvistica, interculturala si prevenirea riscului, pregatirea mobilitatii si finalizarea acordului in colaborare cu organizatia partenera, realizarea activitatilor din mobilitate conform acordului de formare, evaluarea produselor finale, emiterea certificatelor Europass si ECVET, validarea si recunoasterea rezultatelor invatarii, diseminarea conform planului, raportarea finala.

Produsele finale ale proiectului vor fi portofoliile elevilor, web site-ul facut de elevi in timpul stagiului, cu informatii despre modul in care se construieste o retea, care va fi folosit ca instrument didactic, site-ul proiectului, crearea unei retele de calculatoare pe care sa fie stocate toate materialele necesare recapitularii tuturor materiilor pentru examenul de Bacalaureat, care vor fi folosite ca material didactic in scoala, fiind favorizat astfel transferul competentelor dobandite de participanti catre grupul tinta, context care va favoriza dezvoltarea profesionala a tinerilor si insertia lor pe piata muncii.

Diseminarea eficienta a rezultatelor invatarii conform planului va favoriza preluarea informatiilor despre retelele de calculatoare si pagini web, dar si folosirea produselor finale de catre un grup tinta diversificat (clasele a IX-a- XII-a) si cati mai multi elevi.

Acest proiect va avea impact atat pe termen scurt cat si lung asupra elevilor participanti, asupra scolii si personalului, determinand internationalizarea calitatii in educatia si formarea profesionala initiala a elevilor si adaptarea ofertei educationale a scolii la cerintele comunitatii.

Documente

Arhiva documente selectie proiect

Cerere inscriere profesor insotitor

Criterii selectie – fisa autoevaluare

Anunt organizare proba engleza

Anunt organizare proba informatica

Rezultate finale selectie

Rezultate finale selectie – dupa contestatii

Decizie pentru numirea comisiei de selectie

Declaratie confilict de interese pentru membrii comisiei de selectie

Cerere contestatie

Barem proba engleza: scris si interviu

Prezentare powerpoint a orasului Dresda, Germania

Prezentare powerpoint mobilitate elevi flux 1

Site-uri tematice realizate de elevii din fluxul 1

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Site-uri tematice realizate de elevii din fluxul 2

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Produse proiect

Arhiva – site-ul proiectului si retelele IT