Fizică

Componență

prof. Radu Cătălina – șef de catedră

prof. Banu Viorel

prof. Chiculiță Viorel

prof. Dumitrache Coca

laborant Duduman Cristina