Geografie

Componență

prof. Anicolaesei Valeria – șef de catedră

prof. Ardeleanu Radu Bogdan

prof. Pipirigeanu Gavril

prof. Adobriței Elena