Mobilitatea 2

Creativity in the Classroom and Different ways of Displaying It
 2-8 mai, 2020, Split, Croația
 
A. Selectie
 
 
B. Diseminare
Participanți: Prof. Angela Cașariu, prof. Adela Jitaru.

DISEMINARE CURS CREATIVITY IN THE CLASSROOM AND DIFFERENT WAYS OF DISPLAYING IT, SPLIT, CROATIA, 4-9 APRILIE 2021

Pentru a realiza o diseminare a  temelor abordate în cadrul cursului la nivelul claselor de elevi, am ales sa aplic următoarele subiecte:

-Drama, angaging all learn styles;

-!0 Games;

-Developing Creativity in teaching

Utilizarea dramatizărilor în cadrul lectiilor de istorie contribuie la îmbunătățirea capacității elevilor de a rezolva diferite probleme, de a lua decizii, dezvoltă comunicarea verbală și non-verbală, cooperarea, alte abilități sociale și, desigur, e distractiv și dezvoltă simțul estetic și imaginația. Folosirea jocurilor ca metode de predare  permite o abordare transdisciplinară a unor teme, crește motivația elevilor pentru învățare, face unele teme mai atractive și facile.

Am folosit astfel de jocuri și dramatizarea la clasele a V-a. a VI_a, a X-a.

 

  

 

Activităţile desfăşurate  în cadrul cursului de perfecţionare Creativity in the classroom and different ways of dispalying it au fost centrate, preponderent, pe dezvoltarea nivelului de conştientizare a faptului că, într-o societate în permanentă evoluţie şi schimbare, care este supusă, forţat, digitalizării, cadrul didactic trebuie  să ia atitudine şi să reorienteze  demersul didactic. Mai exact, trebuie să se adapteze, să îşi reconfigureze viziunea şi strategiile didactice, iar educabilului  trebuie să îi ofere un loc central. Conceptul cursului de perfecţionare a mizat, foarte mult, în conceperea activităţilor, pe aspectul ludic al actului educaţional. Jocul este perceput ca un element fundamental, facilitator,  absolut necesar, un catalizator între elev, conţinuturile învăţării şi profesor. Pe lângă  acest element deosebit de important, cadrul didactic trebuie să se aplece cu precădere către tot ce înseamnă aspectele de natură tehnică, evoluţia ştiinţifică şi tehnologia constituind un factor al cărui rol trebuie să devină, indiscutabil, esenţial. (prof. Simona Gabor)

Activitatea de astăzi reprezintă diseminarea cursului „Creativity in the classroom and ways of displaying it”, din cadrul proiectului Erasmus +,” Fii profesorul de care au nevoie elevii tăi”. Acesta s-a desfășurat la Split, în Croația, în perioada 2-9 octombrie 2021 și a adunat 24 de profesori din mai multe țări europene: Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, România, Spania. Multe din intervențiile participanților au accentuat necesitatea unei reforme reale în educație la nivel mondial, precum și paradoxul că, desi avem acces la orice informație posibilă, întregul sprijin al tehnologiei și o mare varietate de aplicații utile, o grămadă de facilitatori, entertaineri, specialiști versatili, totuși asistăm la declinul atenției și motivației, stereotipizarea și blazarea gândirii, asaltul formelor fără fond. Ca posibilă soluție, s-a insistat asupra captării atenției, dezvoltării proceselor logice, a gândirii critice- toate regăsindu-se în tehnicile narative. Cumva previzibil și îmbucurător, mintea fiind un dispozitiv care se hrănește cu povești. (prof. Elisabeta Hărățu).