Fizică

Componență

prof. Banu Viorel

prof. Chiculiță Viorel

prof. Dumitrache Coca

prof. Radu Cătălina – șef de catedră

laborant Duduman Cristina