Certificări internaționale

 IC3 este o certificare MICROSOFT și  reprezintă abrevierea şi marca înregistrată pentru – Internet and Computing Core Certification– Certificat de utilizare a calculatorului şi internetului  şi reprezintă o certificare internaţională privind utilizarea calculatorului.

IC3 se adresează tuturor persoanelor care folosesc calculatorul: elevi, studenți, cei care caută un loc de munca, funcționari din domeniul public sau privat,  profesori(cursul are 15 credite transferabile), etc.

Pentru a primi certificarea este necesara promovarea a 3 examene. Fiecare examen are o durată de 50 de minute, conține întrebări de tip grilă și validează competențele utilizatorului pe baza următoarelor domenii:

 1. Bazele utilizării calculatorului(Verifică înțelegerea de bază a funcționării unui calculator.)
 2. Aplicații cheie(Validează abilitățile de folosire a unui processor de text, a unei foi de calcul și a unei aplicații de prezentare și caracteristicile comune ale acestora.)
 3. Activități online(Acoperă abilitățile de a utiliza internetul sau a unui mediu de rețea.)

Examenul de certificare se poate susține doar întru-un Centru de Testare Acreditat Certiport. (CATC). Colegiul nostru a devenit un astfel de centru CATC începând cu luna decembrie 2020.

                               CERT    

      Certificatul este primit prin postă direct din USA. Fiecare certificat IC3 include un cod unic de validare de 9 cifre care permite posesorului să dovedească originalitatea certificatului prin acces la verify.certiport.com, recunoscut la nivel internațional în 148 de țări și 26 de limbi.

    În mod concret certificatul IC3 are urmatoarele avantaje:

 1. Echivalează cu notă maximă( calificativ “utilizator experimentat”) proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de Bacalaureat (Proba D) conform Ordinului 4932/29.08.2013 publicat in MONITORUL OFICIAL NR. 680 din 05 noiembrie 2013;
 2. Actualizare pentru IC3 GS5 conform ordinului 3682/2016
 3. Echivalează (la unele facultăți) un examen de an pentru competențele digitale; 
 4. Atestarea competențelor digitale deținute de aceștia;
 5. oObază în dezvoltarea unor viitoare competențe privind cețățenia digitală;
 6. Un argument de necontestat pentru promovarea în carieră;
 7. Un criteriu de selecție în fața unor posibile reduceri de personal;
 8. Un document valabil toată viața (nu expiră), verificat și garantat de cea mai mare companie de testare online.

     Certificarea IC3 reprezintă nivelul de bază de acces spre alte certificări, cum ar fi:

MOS – Microsoft Office Specialist

MTA – Microsoft  Tehnology Associate

ACA – Adobe Certified Associate

Petru mai multe detalii despre aceste certificări, click aici!

Pentru detalii ce privesc inscrierea si susținerea examenului, trimiteți mail la  adresa vanga_brandusa@yahoo.com.